5514827
โปรสะกิดเพื่อน

โปรสะกิดเพื่อน

โปรสะกิดเพื่อน ” เสือนอนกิน ” แค่ชวนเพื่อน ก็ได้เงินหลักแสน

เพื่อนชั้นที่ 1 ลูกค้าจะได้รับส่วนแบ่ง 5 % เช่น เพื่อนเล่นเสีย 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ 50 บาท
เพื่อนชั้นที่ 2 ลูกค้าจะได้รับส่วนแบ่ง 3 % เช่น เพื่อนเล่นเสีย 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ 30 บาท
เพื่อนชั้นที่ 3 ลูกค้าจะได้รับส่วนแบ่ง 2 % เช่น เพื่อนเล่นเสีย 1,000 บาท ลูกค้าจะได้รับ 20 บาท

02 May 2022 Admin Customer

โปรโมชั่นอื่นๆ